top of page

Een podium als vieruurtje 

Voor welke uitdagingen staat de theaterdocent bij het geven van buitenschoolse opvang, binnen de context van de superdiverse samenleving?

Een onderzoek in samenwerking met HETPALEIS in Antwerpen en de Master Kunsteducatie in Tilburg

Keywords: Theatereducatie - Empowerment - Transitie - Inclusie - Superdiversiteit

In 2016 reorganiseerde de Stad Antwerpen de buitenschoolse opvang, omdat er teveel geld naar het Initiatief Buitenschoolse Opvang ging, begeleiders moeilijk te vinden waren, de vraag te groot werd en het aanbod te klein was. Culturele instellingen werden uitgenodigd om mee na te denken over buitenschoolse opvang met een artistieke invulling. coSta VZW ontving met het project ‘De Zotterikskes’ een subsidie voor drie jaar binnen het kader van deze reorganisatie. HETPALEIS, één van de culturele instelling die betrokken was bij De Zotterikskes, hoopte in het kader van deze transitie naar een meer kunstzinnig geïnspireerde buitenschoolse opvang kinderen te verwelkomen die anders nooit in aanraking zouden komen met theater. Deze transitie bracht en brengt heel wat vragen met zich mee, en niet in het minst voor de betrokken theaterdocenten. Het lesgeven aan kinderen uit de buitenschoolse opvang is voor de docenten een nieuw gegeven, met een specifieke groepsstructuur en een andere motivatie. Daarbovenop tonen cijfers aan dat de buitenschoolse opvang een heel divers publiek heeft. In Antwerpen heeft 60% van de kinderen onder 11 jaar een vreemde origine en zijn er 21 centra voor inclusieve opvang geopend, waar kinderen met speciale zorgbehoeften terecht kunnen in groepen met kinderen zonder speciale zorgbehoeften. Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede stijgt, en bijna 1 kind op 5 leeft in een gezin met een inkomen onder de armoedegrens. De stedelijke bevolking is nooit eerder cultureel, etnisch en religieus zo divers geweest in combinatie met het onderscheid tussen arm en rijk of jong en oud. Er bestaat, met andere woorden, geen meerderheid meer. Dit gegeven wordt superdiversiteit genoemd en brengt nieuwe vragen en nieuwe uitdagingen met zich mee.

 

In dit onderzoek wordt daarom op zoek gegaan naar de uitdagingen voor de theaterdocent bij het geven van buitenschoolse opvang met een artistieke invulling, binnen de context van de superdiverse samenleving, met als doel (toekomstige) theaterdocenten, begeleiders van de jeugddienst, coördinatoren, en docenten van de lagere school te empoweren. De docent zal moeten afstappen van zijn vertrouwd kader en op zoek gaan naar een andere en inclusieve manier van werken, zodat elk kind betrokken wordt vanuit zijn of haar specifieke achtergrond. 

Een eerste conclusie wijst aan dat er een groot contrast bestaat tussen de academische wereld en wat er effectief op de vloer gebeurt. Het beroepsproduct – de theatrale workshop – probeert een brug te vormen tussen deze twee werelden. Daarnaast worden er drie uitdagingen geformuleerd: Afstemming met alle partners, Betrokkenheid van de docent en Differentiatie in de klasgroep.  

Diversiteit is een realiteit. Alles hangt af van de manier waarop we met deze realiteit omgaan. Dit onderzoek gaat dieper in op de mogelijke benadering voor de theaterdocent in deze steeds veranderende samenleving.

Evident Based Learning Community

Wat is de impact van leren op bachelorstudenten Beeldende Vorming?

Onderzoek geleid door Govert Anschütz, in samenwerking met LUCA School of Arts

Keywords: John Hattie - Zichtbaar leren - Actie - Bewijs/geen mening - Onderwijsvernieuwing - Groei - Toelatingsproef - Verantwoordelijkheid -

We want change        We need to change

Kadering onderzoek:

Govert onderzoekt deze thematiek al enkele jaren en gaat nu met alle docenten die lesgeven in de bachelor beeldende vorming op LUCA School of Arts Gent de resultaten van het onderzoek in de praktijk brengen. Dit doet hij aan de hand van een evident based learning community, waarbij gedurende het academiejaar de docenten samenkomen om gerichte acties door te voeren in hun lessen, waardoor de impact van het leren bij hun studenten vergroot zou moeten worden. In deze sessies wordt op zoek gegaan naar weten wat je impact is als docent, weten wat je wil bereiken met een leerling in het eerstejaars en weten wat je wil dat de student kan aan het eind van zijn hogeschoolcarrière. 

bottom of page